บุหรี่ มีโทษอะไรบ้าง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ โทษของบุหรี่

หากจะพูดถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ต้องบอกก่อนเลยว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นปัญหาต่อสุขภาพที่สำคัญอันดับต้นต้นของโลกในปัจจุบันเลยทีเดียว เพราะการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรค และยังบั่นทอนทำให้ผู้สูบบุหรี่มีอายุสั้นอีกด้วย ซึ่งจากสถิติเฉลี่ยแล้วบั่นทอนอายุ 5 ถึง 10 ปีเลยทีเดียว ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มักจะมีโครงการเพื่อรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่ ส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นัก แต่อย่างไรก็ดีถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ในประเทศไทยก็เริ่มมีโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ให้คนสูบบุหรี่น้อยลงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

เลิกสูบบุหรี่

แต่หากเราดูจากสถิติแล้วก็จะสังเกตได้ว่า แนวโน้มการปลูกยาสูบนั้นค่อนข้างลดลง แต่ในประเทศการผลิตบุหรี่ยังมีแนวโน้มคงที่ รวมไปถึงการส่งบุหรี่ออกไปนอกประเทศก็มีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมากเลยทีเดียว นั่นเป็นตัวที่บ่งชี้ให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ภายในประเทศก็ยังคงมีแนวโน้มที่สูงอยู่

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายในควันยาสูบ

ในการผลิตมีการใช้ส่วนผสมจำนวนมากประมาณ 4000 ชนิดเลยทีเดียวซึ่ง 30 ชนิดใน 4000 ชนิดนี้เป็นสารที่ให้อันตรายต่อสุขภาพของเราและมีสารอีกกว่า 10 ชนิดที่เป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็งเช่น ทาร์ ฟินอล คริซอล และเบนโซไพริน ฯลฯนอกจากนี้ยังมีสารอีกกว่า 30 ชนิดที่มีผลเสียและทำลายหลอดลมถุงลมเมื่อเราสูดอากาศหรือสูดควันจากบุหรี่เข้าไปซึ่งในอนาคตอาจทำให้เราเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังรวมไปถึงถุงลมโป่งพองได้ อย่างเช่น อาซีตาลดีไฮด์ แอมโมเนีย กรดไฮโดรไซยานิก และฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นต้น

ทาร์

เป็นสารพิษที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งของปลอดสารที่มีพิษนี้จะทำให้เกิดเนื้อเจลที่ผิดปกติขึ้นและเป็นตัวการทำให้เกิดเป็นมะเร็งในบุหรี่มวนหนึ่งจะมีทาร์อยู่ประมาณ 2-3 11 mg

นิโคติน

นิโคตินสารร้ายที่แฝงอยู่ในบุหรี่นิโคตินจัดเป็นสารพิษตัวฉกาจที่ทำลายระบบประสาทหัวใจหลอดเลือดและกระเพาะอาหารทำให้ระบบประสาททำงานไม่ปกติส่งผลให้ความดันเลือดสูงมีผลต่อการเต้นของหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและยังส่งผลกระทบทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีการระคายเคืองและเกิดภาวะหลอดเลือดซึ่งหากเฉลี่ยออกมาแล้วผู้สูบบุหรี่ 1 จะ ได้รับสารนิโคติน 2 มิลลิกรัมและอาจเสียชีวิตทันทีหากได้รับนิโคติน 60 mg

สูบบุหรี่

คาร์บอนมอนอกไซด์

เป็นแก๊สผิดที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในควันบุหรี่จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์ร้อยละ 2 ถึง 6 ผู้สูบบุหรี่ที่อัดควันบุหรี่จะดูส่วนผสมของคาร์บอนมอนอกไซด์ประมาณ 400 ส่วนต่อล้านผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่จะสามารถดูดเอาคาร์บอนมอนอกไซด์ได้สูงถึง 25 ถึงร้อยส่วนต่อล้านคาร์บอนมอนอกไซด์สามารถร่วมกับธาตุเหล็กในฮีโมโกลบินที่มีอยู่ในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนถึง 200 เท่าและกลายเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบินซึ่งทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถนำออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มีระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบินประมาณร้อยละ 1 แต่ผู้สูบบุหรี่มีระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบินสูงถึงร้อยละ 2 ถึง 15 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เม็ดเลือดแดงเข้มข้นมากขึ้นจนเป็นอันตรายและอาจทำให้สมองเสื่อมลงเพราะขาดออกซิเจนได้